Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Środa, 20 czerwca 2018   

   Podyplomowe Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Tematyka studium:
Głównym celem studium jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń. Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze otrzymają materiały do ćwiczeń, z pomocą których będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia, przydatne w swojej dalszej pracy. Pod koniec studiów słuchacze powinni rozumieć pojęcia i procedury stosowane w zakresie prognozowania i planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników etc. Powinni umieć także zastosować w praktyce pewne techniki i procedury zarządzania potencjałem społecznym. Wykładowcy to pracownicy akademiccy, a w większości pracownicy działów personalnych, konsultanci firm doradztwa personalnego oraz trenerzy.

Kandydaci:
Absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich

Czas trwania:
Studia trwają dwa semestry (ponad 200 godzin dydaktycznych), zajęcia odbywają się w trybie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Orientacyjny czas trwania zajęć: sobota 9.00 - 17.00, niedziela 9.00 - 17.00.

Liczba miejsc:
30

Koszty uczestnictwa:
4600 zł (możliwość rozłożenia na dwie raty)

Kierownik studium:
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

Inne informacje:
Termin składania dokumentów i rozpoczęcia zajęć:

  • rekrutacja jesienna - od czerwca do września (przerwa urlopowa w sierpniu), rozpoczęcie zajęć w październiku
  • rekrutacja wiosenna - od grudnia do lutego, rozpoczęcie zajęć w marcu

Miejsce składania dokumentów:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

Osobiście w pokoju A 230 – w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach 10.00-13.00, lub w innym trybie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 42 635 52 63).

Jeśli sekretariat jest nieczynny dokumenty można zostawić w sekretariacie Instytutu Socjologii, pok. A 128, pon - pt 7.30-15.30 (tel. 42 635 52 52, www.eksoc.uni.lodz.pl/is/ lub przesłać pocztą.

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.
UWAGA: w sierpniu sekretariat nieczynny (przerwa urlopowa), w tym czasie dokumenty można przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Socjologii, pok. A128.

Sekretariat studium :
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
tel. (42) 635 52 63
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl
Wiesława Pender: e-mail: socprzem@uni.lodz.pl poniedziałek, wtorek, piątek: 10.00 – 13.00.

Koordynacja merytoryczna:
e-mail: studiumzzl@gmail.com
tel. +42 724367548

Wymagane dokumenty:

  • Podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,
  • Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/licencjackiego,
  • Życiorys,
  • 2 zdjęcia,
  • cv lub kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz: Program Studium

  

Strony studiów podyplomowych KSOiZ:

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie