Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Poniedziałek, 29 listopada 2021   

   Studia Podyplomowe Skuteczny Kierownik Sektora Publicznego

Tematyka studium:

Kandydaci:
Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych i licencjackich.

Czas trwania:
Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się systemem zaocznym. Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Orientacyjny czas trwania zajęć: sobota - niedziela 9.00. - 17.00.

Ocena na dyplomie:
Warunkiem ukończenia Studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i złożenie przewidzianych planem studiów egzaminów. Ocena na świadectwie będzie średnią z ocen z egzaminów.

Liczba miejsc:
Przewidywana liczba uczestników - 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik studiów:
Kierownikiem Studiów jest socjolog - dr hab. Beata Pawłowska, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Pozostali wykładowcy to zarówno pracownicy akademicy, jak i praktycy

Koszty uczestnictwa:

Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
  • kopia dyplomu (potwierdzona autentyczność)
  • c.v. (życiorys)
  • 2 zdjęcia

Inne informacje:
Termin składania dokumentów i rozpoczęcia zajęć:

  • rekrutacja jesienna - od czerwca do września (przerwa urlopowa w sierpniu), rozpoczęcie zajęć w październiku
  • rekrutacja wiosenna - od grudnia do lutego, rozpoczęcie zajęć w marcu

Miejsce składania dokumentów:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A230, tel. 0-42 635 52 63,
fax 42 635 5309 (z dopiskiem "dla KSOiZ")
e-mail: pawlowska.beata@gmail.com socprzem@uni.lodz.pl

Sekretariat studium :
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
tel. (42) 635 52 63
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl sekretariat czynny: od piątku do poniedziałku w godzinach 9.00-15.00

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie