Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Piątek, 28 stycznia 2022   

  Działalność badawcza

Tematy badań realizowanych we współpracy z zagranicą

 • Implantacje zachodnie kierowane siłą roboczą w przedsiębiorstwach polskich, Groupe of Sociologie du Travail, Universite Paris VII, Francja
 • Sytuacja pracy i stosunki przemysłowe w procesach transformacji, Department of Sociology, University of Tampere, Finlandia
 • Work and socialchange (exchange of students, participation in conferences), Uniwersytet Otto von Guericke w Magdeburgu, Niemcy
 • Work, firms, trade unions, Uniwersytet Chuo w Tokio, Japonia (udział 14 krajów)
 • Grant badawczy z Universidad Internacional SEK (Quito, Ecuador) na interdyscyplinarne badania ekologiczne i społeczności lokalnej Limoncocha w Ekwadorskiej dżungli: “ La relación entre los recursos naturales de la Laguna de Limoncocha (Integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socio – económico de la comunidad local.” (2011 – 2012).

Tematy badań własnych

 • Infrastruktura instytucjonalna przemian społecznych w gospodarce (1994-1996)
 • Komunikacja ryzyka w rozwoju lokalnej społeczności (1997)
 • Zachowania przedsiębiorstw w procesie zmiany ładu społeczno-gospodarczego (1997)
 • Wartości środowiskowe w marketingu społecznym i public relations (1998)
 • Zachowania przedsiębiorstw w procesie zmiany ładu społeczno-gospodarczego (1998)
 • Promocja rozwoju zrównoważonego w regionie na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina (1999)
 • Tożsamość i Kultura Organizacyjna Polskich Przedsiębiorstw Przemysłowych (1999)
 • Stosunek do Pracy i Związku Zawodowego III (1999)
 • Kultura Organizacyjna a Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Temporalny wymiar życia i pracy polskich menedżerów. Analiza biograficzna (2001-2004)
 • Style przywódcze menedżerów polskich firm produkcyjnych (w ramach KBN 2004)
 • Społeczny Świat właścicieli zwierząt domowych (2001 - 2005)
 • Działanie przedsiębiorcze i strategie radzenia sobie z bezrobociem: narracje, tożsamości i trajektorie (2004 -2005)
 • Terror psychiczny w miejscu pracy w ujęciu interakcyjnym (2004 - )
 • Ludzie przy pracy: zastosowanie strategii socjologii wizualnej w badaniach sytuacji pracy (2005)
 • Obrazy lokalności: prowincja w oczach mieszkańców i przybyszy. Zastosowanie socjologii wizualnej (rozpoczęcie 2005)
 • Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych: pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa T. Koneckiego o numerze N N116 192836 i ID 36139 finansowanego ze środków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2012)
 • SONATA 9, temat projektu: Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości. Kierownik projektu dr Jakub Niedbalski (nr 2015/17/D/HS6/00184).

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie