Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Poniedziałek, 29 listopada 2021   

  Oferta badań

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania jest naukową jednostką dydaktyczno- badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Łódzkiego, w której głównym nurcie zainteresowań mieszczą się zagadnienia dotyczące analizy zjawisk i procesów społeczno - organizacyjnych w firmach, przedsiębiorstwach, a także placówkach publicznych. Zajmujemy się realizacją projektów badawczych własnych oraz wynikających z programów naukowych Uniwersytetu, jak również prowadzimy działalność nastawioną na obsługę podmiotów zewnętrznych (więcej w dziale Badania). Z tego względu pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi konsultacyjno - doradcze w ramach, których gotowi jesteśmy wykonać badania etnograficzne organizacji używając metodę case study. Poniżej zamieszczamy kilka tematów badawczych, wśród których, mamy nadzieję, znajdą Państwo interesujące dla siebie propozycje. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, gotowi jesteśmy także na podjęcie badań z innego zakresu.

Propozycje tematów badawczych:

 • Etnografia organizacji - diagnoza kultury organizacyjnej
 • Diagnoza systemów zarządzania ludźmi – przy pomocy metody etnograficznej
 • Projektowanie systemów ocen
 • Audyt personalny (metoda etnograficzna poparta badaniami ilościowymi)
 • Analiza potrzeb personalnych
 • Projektowanie pracy zespołowej
 • Coaching korporacyjny
 • Ewaluacja wdrożeń w ramach polityki personalnej
 • Postawy wobec planowanych zmian

Prowadzone przez nas badania pomogą Państwu w zdobyciu wiedzy na temat możliwości wykorzystania zasobów organizacyjnych do poprawy efektywności działania firmy, w tym:

 • Skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim
 • Możliwości i warunków wprowadzenia zmian organizacyjnych
 • Doskonalenia pracy zespołowej
 • Skuteczności prowadzonej polityki personalnej
 • Stopnia zadowolenia pracowników z miejsca pracy
 • Funkcjonowania komunikacji w firmie

Realizując projekty badawcze korzystamy z metod i technik:

 • Jakościowych – które, pozwalają na dotarcie do nie ujawnianych w sposób bezpośredni przyczyn działań i zachowania interpersonalnych, a także ustalenie i zinterpretowanie głęboko ukrytych przekonań. Posługujemy się tu tzw. interakcjonistyczną etnografią, używając metody case study. Badania jakościowe realizujemy za pomocą technik: obserwacji, wywiadów swobodnego i narracyjnego, analizy dokumentów a także analizy fotografii i zapisów wideo. Przedstawiamy na koniec pełny raport etnograficzny z badanego obszaru.
 • Ilościowych - które dostarczają opisu rzeczywistości organizacyjnej opartych na danych ilościowych. Duża liczba zebranych materiałów pozwala na uzyskanie statystycznego obrazu badanej populacji pod kątem wybranych cech. Badania ilościowe realizujemy technikami: wywiadu kwestionariuszowego i ankiety.

Nasze atuty:

 • Praktyczne podejście do problematyki badań
 • Fachowa i doświadczona kadra
 • Sprawdzona w praktyce wiedza
 • Nowoczesne metody i techniki badawcze

Kadra

Osoby zaangażowane w powyższe działania to pracownicy Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, którzy posiadają bogatą wiedzę oraz doświadczenie w pracy naukowej i badawczej (więcej w dziale Pracownicy).

Naszym celem jest pomóc Państwu w zwiększeniu efektywności i konkurencyjności w zmieniającym się otoczeniu, wymagającym nowych i skutecznych metod zarządzania potencjałem ludzkim organizacji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt:

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. Nr 41/43
90-214 Łódź
tel. (+4842) 635 52 63
socprzem@uni.lodz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie