Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Piątek, 28 stycznia 2022   

  Nasi Pracownicy

  

Kierownik Katedry:

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Tomasz Konecki


Profesorowie uczelni:

dr hab. Piotr Chomczyński dr hab. Jakub Niedbalski
dr hab. Beata Pawłowska


Adiunkci:

dr hab. Waldemar Dymarczyk
dr Anna Kubczak
dr Łukasz T. Marciniak
dr Izabela Ślęzak-Niedbalska
dr Magdalena Wojciechowska


Sekretariat:

Alicja Sobolewska

                                                                                                                             

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie