Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Poniedziałek, 29 listopada 2021   

 

 

  Granty i Nagrody

Otrzymane granty

2009 – 2011
 
Grant uzyskany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania nt. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. Kierownik projektu – prof. Krzysztof Konecki.
 
2002
 
Grant KBN na projekt badawczy Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi (NR 2 H0E 016 23). Kierownik projektu - prof. Krzysztof Konecki.
 
1998 - 1999
 
Grant z Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (RSS) na badania pt. Tożsamość organizacyjna polskich przedsiębiorstw. Konsekwencje prywatyzacji. RSS No.:1143/1998; Badania w toku - prof. Krzysztof Konecki.
 
1994 - 1996
 
Grant przyznany przez Uniwersite Paris VII na projekt Implementacje zachodnie i zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach Europy Środkowej (NR CTPA-CT 93-0248). Kierownik projektu - prof. C. Durand.
 
1993
 
Grant na badania Rejonowych Urzędów Pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki.
 


Prof. Krzysztof Konecki

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2014
 
Nagroda Rektora UŁ, zespołowa, pierwszego stopnia za książkę: Krzysztof T. Konecki, Anna Kacperczyk, Piotr Chomczyński, Marco Albarracín (2013) The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limoncocha community in the context of sustainable development and environmental protection. Quito: Universidad International SEK in Quito, Ecuador.
 
2013
 
Nagroda Rektora UŁ pierwszego stopnia za książkę "Czy ciało jest świątnią duszy?" Warszawa: Difin.
 
2011
 
Nagroda Rektora UŁ I Stopnia za osiągnięcia organizacyjne.
 
2010
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
2003
 
Złota Odznaka UŁ.
 
2003
 
Nagroda Rektora UŁ, zespołowa pierwszego stopnia za podręcznik Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2002r.).
 
2002
 
Nagroda Rektora UŁ zespołowa drugiego stopnia za udział w książce Niepokojąca współczesność, Wyd. ISUŁ, Łódź, 2001.
 
2001
 
Srebrny Krzyż Zasługi.
 
2001
 
Nagroda Rektora UŁ, indywidualna pierwszego stopnia za książkę Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000.
 
2000
 
Wyróżnienie dla najlepszego wykładowcy - przyznane przez studentów kierunku Finanse i Bankowość UŁ (AISEC).
 
1999
 
Indywidualna Nagroda Rektora UŁ pierwszego stopnia za wydanie książki Łowcy Głów. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego. Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa - Wero 1998.
 
1997
 
Nagroda indywidualna Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1996/1997.
 
1990
 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, indywidualna trzeciego stopnia, za pracę doktorską pt.: Nowi pracownicy w zakładzie przemysłowym. Studium kultury organizacyjnej.
 
1990
 
Wyróżnienie na zorganizowanym przez ISA Światowym Konkursie Młodych Socjologów [Worldwide Competition For Young Sociologists 1990], Madryt, za esej Dependancy and Worker Flirting.
 
1990
 
Nagroda Rektora UŁ za pracę dydaktyczną i organizacyjną.
 

Dr Beata Pawłowska

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2015
 
Nagroda Rektora UŁ, zespołowa pierwszego stopnia za podręcznik Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2002r.).
 

Dr Anna Kubczak

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2003
 
Nagroda Rektora UŁ, zespołowa pierwszego stopnia za podręcznik Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2002r.).
 

Dr Dominika Byczkowska

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2005
 
Medal "Za chlubne studia".
 

Dr Łukasz Marciniak

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2005
 
Nagroda w konkursie im. Jana Lutyńskiego za najlepszą pracę magisterską, pt. "Symboliczno - Interakcjonistyczna analiza procesu stawania się nauczycielem akademickim".
 

Dr Jakub Niedbalski

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2015
 
Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską pt. "Analiza kultury organizacyjnej domu pomocy społecznej. Problem autonomii i samostanowienia mieszkańców".
 

Dr Izabela Ślęzak

2015
 
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa stopnia drugiego, za książkę pt. Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza socjologiczna, red. Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN: 978-83-7969-206-4.
 
2014
 
Wyróżnienie w XVI edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej za rozprawę "Sytuacja pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencji towarzyskiej. Studium z perspektywy socjologii interakcjonistycznej"
 
2006
 
Medal "Za chlubne studia".
 


 

 

 

 
Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie