Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ

English
Czwartek, 6 sierpnia 2020   
Dydaktyka

  Prof. zw. dr hab. Jolanta Kulpińska

Stanowisko:
profesor

Stopień naukowy:
profesor zwyczajny doktor habilitowany

Obszar zainteresowań:
socjologia pracy i przemysłu, stosunki przemysłowe, socjologia zasobów ludzkich

Ważniejsze publikacje:
Kulpińska J. (2000), Participation in ownership and in management or worker commitment. Experience of the transformation in Poland, [w:] New Forms of Management, Privatisation and Participation. Materials of the International Conference, St. Petersburg State University,
Kulpińska J., Morawski W. (2001), Charakterystyka sektora telekomunikacji w Polsce, [w:] Praca i Związki Zawodowe w opinii załóg. Raport z badań III faza. Wyd. Denki Rengo Research Institute, Tokyo, (w j. japońskim),
Kulpińska J. (2000), Transformation of Working Life in Central Europe, Chapter 9, [in:] Workers, Firms and Trade Unions, Port 2, eds. A. Ishikawa, R. Martin, W. Morawski, V. Rus Peter Lang, Frankfurt am Main,
Kulpińska J. (2001), Praca jako wartość. Badania międzynarodowe, [w:] R. Piasecki, Ł. Sułkowski (red.), Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej, seria ?Przedsiębiorczość i Zarządzanie? tom III z 1. SWSPiZ Łódź,
Kulpińska J. (2002), How the Polish Industrial Relations System is working in the 1990, [in:] Zuruck nach Europa oder vorwarts an die Peripherie?, eds. A. Bieszcz-Kaiser e. Al. Rainer Hampp Verlag, Munchen Kulpińska J. (2002), Robotnicy ? fakty i mity, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Marianski, Kraków, Wzd. WAM
Kulpińska J. (2002), Od społeczeństwa post-industrialnego do społeczeństwa informacyjnego ? koncepcje i dyskusje, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, ss. 33-40, Kraków

Organizacje:
Członek Komitetu Nauk Socjologicznych PAN (przez wiele kadencji)
Członek Komitetu Pracy i Polityki Społecznej PAN (od początku istnienia)
Członek rad naukowych: IFiS PAN, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Ekorno Instytutu Politechniki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego (1974-1991)
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1971-1999), wieloletni członek Prezydium
Członek zarządu Polskiego Komitetu Stosunków Przemysłowych IRRA
Przewodnicząca Komitetu Badawczego Socjologii Pracy ISA (1978-1994)
Członek Zarządu Komitetu Badawczego 10 ISA (1990-1998)
Członek ISA - International Sociological Association
Członek Association Internationale des Sociologues de la Langue Francaise

Działalność wydawnicza:
Redaktor naczelny "Studiów Socjologicznych" (1990-1997)
Redaktor naczelny "Przeglądu Socjologicznego" (od 1989r.)
Członek rad redakcyjnych: "Kultura i Społeczeństwo", "Humanizacja Pracy", "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (2000-), "Work and Occupation" (1974-1997), "European Journal of Industrial Relations" (od 1995), "Human Resources Development International" (1999-2002)

Online Editor © Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ   2005-2009
Oświadczenie